Blog > Nepodceňujte zabezpečení skladu

Nepodceňujte zabezpečení skladu

Ochrana majetku je potřeba. Zejména pak zabezpečení objektů, kde se vyskytují drahé věci, se vyplatí. Výjimkou nejsou ani průmyslové a výrobní haly, ale také sklady. Právě v nich se často nachází spousta věcí, které mohou být odcizeny. Zabezpečení skladu může ochránit majetek před nezvanými hosty, ale také před dalšími pohromami, které se mohou stát bez cizího přičinění.

Velké škody mohou být způsobeny požárem, povodněmi, pádem stromu a mnoha dalšími příčinami, které nás teď třeba ani nemusí napadnout. Zkrátka. Je namístě zabezpečit sklad tak, abyste případné riziko co nejvíce minimalizovali.

Měli byste podniknout hned několik kroků. Nejdříve je dobré si vše v klidu promyslet. Zkusit zjistit případné rizika. Dále je nutné promyslet, jaký zabezpečovací způsob pro ochranu majetku zvolit. Je nutné vzít v potaz mnoho faktorů. Mimo jiné zohlednit provoz skladu, aby případným zabezpečením nebyl provoz narušen.

Zabezpečení skladu může mít různou podobu. Nejlépe uděláte, když se před samotným výběrem způsobu zabezpečení poradíte s odborníky, kteří vám navrhnou ideální volbu. Pokud dojde k újmě na majetku, pak pojišťovny berou na zřetel veškeré zabezpečovací prvky. Je tedy dobré jejich výběr nepodceňovat. A jaké jsou možnosti?

Fyzická ostraha nebo elektronický zabezpečovací systém?

V zásadě je možné říct, že existují základní dvě řešení, které je vhodné, pro maximální efektivitu zkombinovat. První možností je fyzická ostraha. Je to zabezpečení objektu, které se spoléhá na lidský faktor. Jinými slovy. Prověření bezpečnostní pracovníci v denních i nočních hodinách kontrolují venkovní i vnitřní prostor objektu. Vše na základě sofistikované a propracovaného systému pochůzek. Střídají se pravidelné i nepravidelné pochůzky, aby bylo sníženo riziko nebezpečí.

Základní pochůzky může vykonávat také recepční. Lepší je však varianta vyškoleného bezpečnostního personálu, který navíc využívá cvičených psů. Zkušení psovodi dokážou zmírnit riziko na minimum. Psi totiž dokáží vycítit potenciálního zloděje dříve než člověk. Další výhodou je, že dokáží pachatele stopovat. Zároveň mohou pomoci při fyzické obraně majetku.

Fyzická ostraha má svůj smysl i v případě prevence. Pokud potenciální pachatel uvidí, že objekt pravidelně obchází bezpečnostní personál, tak si svůj čin bezesporu dvakrát rozmyslí. Když uvidí cvičeného psa, tak to bude platit dvojnásob.

Zároveň je nezpochybnitelný fakt, že člověk dokáže riziko předvídat. V případě, že bezpečnostní personál uvidí něco problematického, může informovat majitele dříve, než se nějaké neštěstí stane. Například pokud uvidí nalomenou větev od stromu, případně nějaké jiné věci, které mohou indikovat potenciální nebezpečí, ale elektronické zabezpečení by případný problém nedokázalo rozpoznat.

Sklad nejlépe zabezpečíte, když bezpečnostní systémy zkombinujete

Jak už asi správně tušíte, další možností jsou elektronické zabezpečovací systémy. Ostraha skladů může být zajištěna prostřednictvím kamerových systémů, díky kterým budete mít neustálý přehled o tom, co se v monitorovaných prostorech děje. Tím však neeliminujete veškeré nebezpečí. Je proto vhodné kamerové systémy doplnit o další čidla (požární, pohybová...) a napojení na pult centrální ochrany (také označovaný zkratkou PCO).

Díky PCO bude sklad monitorován pracovníky bezpečnostní agentury. Jakmile bude v monitorovaném prostoru zaznamenaný nežádoucí aktivity, tak operátoři PCO okamžitě vyhodnotí danou situaci a podniknou potřebné kroky.

Nabízí se i možnost elektronických systémů bez napojení na pult centrální ochrany. V takovém případě bezpečnostní systém může informovat o dění v monitorovaných prostorech prostřednictvím informačních SMS zpráv na předem nastavená telefonní čísla (možnost zasílání MMS, odposlechový hovor).

Jak už jsme zmínili, tak nedílnou součástí bezpečnostních systémů by měla být také bezpečnostní čidla. Samozřejmostí je požární čidlo, které pomáhá chránit před vyhořením. Plně zabránit vzniku požárů pravděpodobně nelze, ale výrazně snížit riziko je možné. Díky požárním čidlům snížíte možnost úplného vyhoření skladu a tím také zničení veškerého skladovaného materiálu. Dalším čidlem, které by nemělo chybět při zabezpečení skladu, je čidlo proti zaplavení. Nikdy nevíte, kdy vám praskne nějaké potrubí, nebo kdy se znenadání strhne průtrž mračen. Mezi další účinná čidla a detektory patří například detektor pohybu, detektor tříštění skla, otřesový detektor či například detektor otevření oken a dveří. Další možností jsou například přístupové a identifikační systémy. Vše doplněné o interiérovou a exteriérovou sirénu. Už samotný pohled na sirénu (detektory, kamery) může potenciálního pachatele odradit.  

Každý bezpečnostní systém má své klady i zápory. Proto je vhodné různé druhy zabezpečení kombinovat.


26.12. 2016 15:24

Další články z našeho blogu

Moderní zabezpečení TOP Security -

Svěřte revize EPS do rukou odborníků

Elektronická požární signalizace tvoří důležitou součást protipožární ochrany objektů. Aby EPS plnila svůj účel, je nutné provádět její pravidelné revize. EPS spadá pod vyhrazená požární bezpečnostní zařízení varující před vznikem požáru. Jejich provoz je dán výrobcem, ale údržbu a revize stanovuje vyhláška 246/2001 Sb, ... celý článek >

Moderní zabezpečení TOP Security -

Jak využít nejmodernější technologie k nepřetržité ochraně svého domova?

„Osmatřicetiletý muž se večer vloupal do rodinného domu. Ukradl předměty v hodnotě 50 000 Kč.“ „V noci na Jičínsku došlo ke krádeži zahradní techniky za 80 000 Kč.“ „Do bytu se vloupal neznámý pachatel a způsobil škodu přes 100 000 Kč.“ Jsou vám tyto věty povědomé? Ještě aby ne, když je v televizi slýcháme dnes ... celý článek >

Moderní zabezpečení TOP Security -

Mobilní turnikety – ideální zabezpečení vstupu na stavbu

Každé staveniště je potenciálně nebezpečné. V případě, že by se do areálu stavby dostala cizí osoba a zranila se, měl by zhotovitel stavby obrovský problém. Základní požadavky na zajištění staveniště stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Kvalitní zabezpečení vstupu na stavbu je nezbytné i z jiného důvodu. Na staveništích se obvykle ... celý článek >

Moderní zabezpečení TOP Security -

Jak ušetřit při sjednání pojištění nemovitosti a domácnosti pomocí zabezpečovacích zařízení?

Kdo nic nemá, nic neztratí. Ostatní musí počítat s potenciálním rizikem a důkladně se na něj připravit. Jak na to? Existují v zásadě dvě základní možnosti. Mít našetřeno dostatek peněz, aby vás případná ztráta majetku existenčně neohrozila, ... celý článek >

Nezávazná poptávka

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami.

Odesílatel poskytuje dobrovolně údaje uvedené v tomto formuláři společnosti ALARMOVÉ SYSTÉMY CZ s.r.o. Právo přístupu k osobním údajům, jakož i ostatní práva, jsou stanovená zákonem č. 101/2000 Sb (§12, § 21). Zpětně Vás budeme kontaktovat telefonicky, případně na uvedenou e-mailovou adresu. Pouze v nutných případech zašleme odpověď klasickou poštou.

Zabezpečovací systémy - zabezpečíme dům, byt, chatu i prodejnu

Zabezpečení domu

Prvotřídní zabezpečení domu za přijatelné ceny. Alarmy, pohybová čidla, protipožární hlásiče atd.

Více informací

Zabezpečení bytu

Kvalitní zabezpečení bytu od 17200,- Kč. Alarmy, pohybová čidla, protipožární hlásiče atd.

Více informací

Zabezpečení chaty

Zabezpečte svou chatu proti zlodějům. Pohobová čidla, alarmy, bezpečnostní kamery atd.

Více informací

Zabezpečení firmy

Profesionální zabezpečení firmy proti zlodějům, vodě i požáru. Alarmy, kamery, požární hlásiče..

Více informací

Zabezpečení objektů

Spolehlivé a účinné zabezpečení prodejny, skladu, restaurace, stavby a dalších objektů.

Více informací